foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na oficjalnej stronie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sokołowie Podlaskim! „Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to, by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś.” John Lubbock

Szkoła Podstawowa Nr 6

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. M. Skłodowskiej  - Curie 16

08 - 300 Sokołów Podlaski

tel.  025-781-64-24

fax  025-781-64-24

tel. kom.  +48 605 358 588

sp6@sokolowpodl.pl

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Godło

NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Sokołowie Podlaskim rozpoczyna rok szkolny 2020/2021 w formie stacjonarnej. Przygotowujemy się na bezpieczny powrót do szkoły i zrobimy wszystko, aby sprostać wymaganiom sanitarnym. Zostały opracowane procedury funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Sokołowie Podlaskim od 1 września 2020 r., procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 oraz na wypadek powzięcia informacji potwierdzeniu zakażenia na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Sokołowie Podlaskim.
Bardzo proszę Państwa o zastosowanie się do następujących zasad:
1. Uczniowie mogą przychodzić do szkoły bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
2. Wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczyć ryzyko szerzenia się wirusa, dlatego zachęcamy do zainstalowania ProteGo Safe. Szczegółowe informacje na temat aplikacji znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe
3. Do budynku szkoły będą zorganizowane dwa wejścia: główne A dla uczniów klas I-III oraz dodatkowe B dla uczniów klas IV-VIII z tyłu budynku od boiska szkolnego.
4. Opiekunowie uczniów klas I odprowadzający dzieci ( pierwsze 2 tygodnie) będą mogli wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
2) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
3) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
4) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Opiekunowie uczniów będą kontaktowali się przez e-dziennik, telefonicznie z nauczycielami, przez sekretariat szkoły lub wychowawcę.
6. Pomiar temperatury termometrem bezdotykowym dokonywany będzie za zgodą rodziców, która będzie na cały wyrażona na cały rok szkolny 2020/2021. W przypadku braku zgody na pomiar temperatury od większej liczby rodziców uczniów Dyrektor ma możliwość wystąpienia do GIS, w celu uzyskania indywidualnej decyzji dotyczącej pomiaru temperatury.
7. W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami lub pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają ku temu uzasadniony powód i przedstawią cel wejście pracownikowi obsługi.
8. Zasady korzystania uczniów ze świetlicy, stołówki i biblioteki przedstawi wychowawca klasy.
9. Prosimy bardzo, aby ze świetlicy szkolnej korzystali uczniowie rodziców pracujących.
10. Początek roku odbędzie się z zachowaniem środków ostrożności w następujących godzinach:
9:00 KLASY I (boisko szkolne lub sala gimnastyczna dziecko z jednym rodzicem)
9:00 KLASY II, III ( w salach lekcyjnych tylko z wychowawcami)
10:30 KLASY IV-VIII ( w salach lekcyjnych tylko z wychowawcami )
Życzę wszystkim Państwu i dzieciom przede wszystkim spokoju, normalności oraz nadziei, że wspólnie będziemy realizowali prace dydaktyczno-wychowawcze w rozpoczynającym się nowym roku 2020/2021.
Pozdrawiam Dyrektor szkoły, Kazimierz Soszka.

2022 Copyright Szkoła Podstawowa Nr 6 Rights Reserved