foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na oficjalnej stronie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sokołowie Podlaskim! „Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to, by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś.” John Lubbock

Szkoła Podstawowa Nr 6

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. M. Skłodowskiej  - Curie 16

08 - 300 Sokołów Podlaski

tel.  025-781-64-24

fax  025-781-64-24

tel. kom.  +48 605 358 588

sp6@sokolowpodl.pl

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Godło

Deklaracja Dostępności
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Pawła Kamińskiego
w Sokołowie Podlaskim

          Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Pawła Kamińskiego w Sokołowie Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Pawła Kamińskiego w Sokołowie Podlaskim

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2021r.
Data publikacji strony internetowej: 01.09.2010r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2017r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

               Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia
• Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie   ustawy o dostępności cyfrowej.
• Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo-skany.
• Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
• Strona internetowa nie posiada mapy strony.
Ułatwienia
• Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
• Istnieje możliwość powiększenia podglądu strony.
• Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także                             dla osób słabiej widzących.
• Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
• Istnieje możliwość pobierania materiałów poprzez linki.
• Zakładki są czytelne i intuicyjne, tło jest jasne.
• Treści zostały rozplanowane symetrycznie.
• Odnośniki zostały wyróżnione.
• Funkcjonuje szybki dostęp do dziennika elektronicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.
• Deklarację sporządzono dnia 23.09.2020r.
• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Domański
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Telefon: 25 781 64 24
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
             Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres szkoły.

Dostępność architektoniczna
• Do budynków dydaktycznych szkoły prowadzi wejście znajdujące się od ulicy M. Skłodowskiej – Curie. Do budynku prowadzą 4-stopniowe schody, zaś w holu próg i 5 schodków do wejścia na parter. Z prawej strony schodów zostały zamontowane metalowe szyny podjazdowe dla wózków. Wejście do budynku dydaktycznego jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły oraz po południu do godziny 20:00. Łącznie posiadamy 5 wejść do budynku szkoły: 1 główne + 2 od strony podwórka szkolnego, 1 do sali gimnastycznej i 1 do bloku żywieniowego. Wejście główne (A) oraz jedno z prawej od strony podwórka (B) dostępne jest dla uczniów jako wejścia do szkoły. Pracownicy korzystają zarówno z wejścia głównego (A) jak też z wejścia z lewej od strony podwórka, które w godzinach lekcyjnych pełni funkcję wyjścia na boiska szkolne. Wszystkie wymienione wyżej wyjścia są jednocześnie wyjściami ewakuacyjnymi. Pracownicy kuchni korzystają z wejścia od strony bloku żywieniowego.
• Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi szkoły.
• W budynku szkoły na każdym poziomie (parter i trzy piętra) znajdują się wymiarowe, prostokątne korytarze z dużym holem w środkowej części. W budynku są 2 klatki schodowe po przeciwległych stronach korytarza. Przed wejściem do stołówki/świetlicy znajdują się trzy schodki.
• Na każdym piętrze i na parterze znajdują się toalety.
• Na terenie szkoły jest parking dla samochodów osobowych. Nie ma oznakowanego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
• Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
• W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

2022 Copyright Szkoła Podstawowa Nr 6 Rights Reserved