foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na oficjalnej stronie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sokołowie Podlaskim! „Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to, by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś.” John Lubbock

Szkoła Podstawowa Nr 6

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. M. Skłodowskiej  - Curie 16

08 - 300 Sokołów Podlaski

tel.  025-781-64-24

fax  025-781-64-24

tel. kom.  +48 605 358 588

sp6@sokolowpodl.pl

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Godło

I N F O R M A C J A

 w sprawie rekrutacji  do klasy pierwszej

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr6  im.Pawła Kamińskiego w Sokołowie Podlaskim

na rok szkolny 2021/2022.

 

Dyrekcja  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6  im. Pawła Kamińskiego w Sokołowie Podlaskim  informuje, że:

1) od 1 marca trwa rekrutacja dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

2) dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjmowane z urzędu (nie podlegają rygorom rekrutacji) po złożeniu przez rodziców zgłoszenia. Formularz zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły –  www.sp-6.edu.pl w zakładce Rekrutacja - dokumenty

3) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

4) postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców dziecka.  Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły - www.sp-6.edu.pl w zakładce rekrutacja – dokumenty.

5) w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria z  odpowiadającą im określoną liczbą punktów, zgodnie z UchwałąNr XXIII/129/2017 Rady Miejskiej wSokołowie Podlaskim z dnia 16 lutego 2017 roku, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

6)  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

7). Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w terminach określonych Zarządzeniem Burmistrza  Miasta Nr 8/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku

8) Wniosek o przyjęcie  należy składać osobiście w  sekretariacie  szkoły w terminie od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.

9) Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji uczniów do klas pierwszych  udzielamy w sekretariacie szkoły, telefonicznie - 25 787 24 64 lub z  wykorzystaniem poczty elektronicznej

e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2022 Copyright Szkoła Podstawowa Nr 6 Rights Reserved