foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na oficjalnej stronie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sokołowie Podlaskim! „Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to, by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś.” John Lubbock

Szkoła Podstawowa Nr 6

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

Zaproszenie

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. M. Skłodowskiej  - Curie 16

08 - 300 Sokołów Podlaski

tel.  025-781-64-24

fax  025-781-64-24

tel. kom.  +48 605 358 588

sp6@sokolowpodl.pl

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Godło

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Regulamin konkursu  na recenzję książki, dla której warto nie przespać nocy

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie klas pierwszych mogą wykonać pracę plastyczną-technika dowolna. Pozostali uczniowie prace pisemną.
2. Cele konkursu:
- rozbudzanie motywacji czytania książek spoza kanonu lektur,
- rozwijanie zainteresowania literaturą,
- wyłonienie najlepszego recenzenta
3. Warunki udziału:
- praca konkursowa powinna zawierać recenzję książki spoza kanonu lektur
obowiązkowych
- praca powinna mieć format A4, może być napisana na komputerze lub odręcznie,
- praca zgłoszona do konkursu musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej w nim udział,
- każdy uczestnik może złożyć nawet kilka prac.
4. Kryteria oceny:
- wybór książki adekwatny do wieku uczestnika konkursu,
- ukazywanie pozytywnych wartości zawartych w powieściach,
- atrakcyjność i oryginalność przekazu.
5. Prace konkursowe oceniane będą przez jury, w skład którego wejdą nauczyciele poloniści i bibliotekarze.
6. Prace konkursowe można składać do nauczycieli polonistów do 28 lutego 2018r.
7. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas apelu szkolnego.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie organizatorom praw autorskich.

2020 Copyright Szkoła Podstawowa Nr 6 Rights Reserved